Tarieven & vergoedingen

Op dit moment is er een cliëntenstop van kracht

Tarieven
Intakegesprek € 85 (75 minuten)
Sessie € 85 (75 minuten)

Nota’s worden 1x per maand digitaal verzonden.

De frequentie van de therapie wordt in overleg met de cliënt bepaald en in de loop van het proces eventueel bijgesteld. Duur is afhankelijk van doelstelling en uitgangssituatie.

Vergoedingen door zorgverzekeraars
De behandelingen door therapeuten die bij de SBLP zijn geregistreerd worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende polis. Niet alle zorgverzekeraars geven deze vergoeding, en ook is de hoogte van deze vergoeding niet gelijk. Vaak is dit afhankelijk van de soort aanvullende polis van de verzekerde.

Een overzicht van de zorgverzekeraars die therapeuten van de SBLP vergoeden vindt u hier.

Wet Wkkgz voor cliënten e.a.

Ik ben als zorgverlener aangesloten bij de SBLP, de RBCZ en de NIBIG

Kamer van Koophandel

Nummer 24468048