Therapie

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
Naast de meer klassieke gesprekstechnieken wordt bij lichaamsgerichte psychotherapie eveneens gebruik gemaakt van lijfelijke waarnemingen en oefeningen om de therapeutische doelstelling te bereiken. De cliënt leert de dialoog op gang te brengen. Zowel in zichzelf, tussen ratio en gevoel, als tussen zichzelf en zijn sociale en professionele omgeving. Sessies duren 5 kwartier.

De boodschappen van het eigen lichaam zijn het belangrijkste aandachtspunt. Niet alleen bewegingen, maar ook patronen in houding, adem en spanning.

De meerwaarde van werken met het lichaam is dat lichamelijke signalen, ook als deze een reactie zijn op een van oorsprong psychische klacht, zich niet laten ontkennen. Bijvoorbeeld: als je moeite hebt met nee zeggen en daardoor telkens teveel hooi op je vork neemt, is de kans erg groot dat je op termijn last krijgt van je lichaam. Je wordt chronisch moe, hebt last van hoofdpijn, gespannen en pijnlijke spieren. Reageer je hier niet op, is de kans groot dat de klachten zullen verergeren. Tot het moment dat ze zo structureel worden dat ze je letterlijk en figuurlijk lam leggen. Sommige lijfelijke signalen, zoals honger en kou, zien we zonder problemen als aanleiding voor verandering van gedrag (eten, trui aantrekken). Maar er zijn ook veel signalen die we neigen te negeren of zelfs te ontkennen. Lichaamsgerichte psychotherapie legt de achterliggende patronen bloot die je ervan weerhouden adequaat te reageren op dit soort signalen van je lichaam.”